Akcja przyjmowania zeznań podatkowych PIT za rok 2017

Akcja przyjmowania zeznań podatkowych PIT za rok 2017

Przyjmowanie rocznych zeznań podatkowych za rok 2017 na terenie Dusznik-Zdroju odbędzie się w dniu 19.03.2018 r. (poniedziałek) w Urzędzie Miejskim. 

W ramach „ Akcji przyjmowania zeznań” od godz. 9.00 do 10.00 zaplanowano spotkanie informacyjne z podatnikami w zakresie:
-ulgi prorodzinnej,
-ulgi internetowej,
-warunków uprawniających do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej.
-innych aktualnych zagadnień dotyczących zeznań osób fizycznych.

Przyjmowanie zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odbędzie się w godzinach od 10.00 do 14.30.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój