KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚŚ. PIOTRA I PAWŁA

5 lipca 1955 r. odprawił tu mszę przyszły Papież, ks. Karol Wojtyła.

Kościół usytuowany jest na wyniesieniu terenu, oddzielony od ulicy wysokim kamiennym murem oporowym. Od strony północnej i zachodniej mur otacza kościół razem z terenem dawnego cmentarza przykościelnego. W murze od strony wewnętrznej znajdują się nagrobki i epitafia. Po lewej stronie od wejścia do kościoła stoi figura Jana Nepomucena z 1722r., po prawej resztki fontanny. Przed kościół w 2011 roku przeniesiona z Rynku pomnik poświęcony pamięci pomordowanych polskich oficerów w Katyniu oraz polskich zesłańców na Sybir.
Pierwsze wzmianki o parafii w Dusznikach pochodzą z 1324 r., które mówią o proboszczu dusznickim Albrechcie. Z 1346 roku pochodzi wzmianka o kościele z ołtarzem św. Katarzyny. Około połowy XVI w. powstaje w miejscu dawnej, drewnianej świątyni kościół murowany. Jego prezbiterium to południowo-wschodnia kaplica obecnego kościoła. W roku 1550 odbywają się w nim pierwsze protestanckie kazania. Pod koniec XVI wieku z pomocą cesarską kościół zostaje odnowiony, a w 1598 r. powstaje nowa kazalnica, przeniesiona później do kaplicy pw. Św. Trójcy. Początek XVII w. rozpoczyna się niefortunnie – pożarem kościoła, który zostaje odbudowany dopiero w 1629 r. Od 1623r. kościół przechodzi w ręce katolików i w tych rękach dotrwał do dnia dzisiejszego. W latach 1641-1680 powstaje kamienna wieża, do dziś istniejąca, przebudowana w 1656 r. i później w 1675 r. W końcu XVII w. z powodu zniszczenia wewnętrznych drewnianych empor postanowiono jego przebudowę. W 1708 r. poświęcono kamień węgielny pod budowę nowego kościoła, ustawionego prostopadle do pierwotnego. Projekt barokowej budowli przygotowuje Lorenz Meyser z Kłodzka. Budowę zakończono w 1730 r. W 1771 r. następuje przebudowa sklepienia prezbiterium. W 1780 powstaje nowy chór muzyczny i polichromie dusznickiego malarza Grunda. W roku 1816 zbudowano obecną dzwonnicę, a w 1817 kaplicę północną. W trakcie wielkiego pożaru miasta w 1844 r. spłonęły dachy i zawaliło się sklepienie wieży.

Skarby ukryte wewnątrz

Wewnątrz bogate wyposażenie, m.in. barokowy ołtarz główny z ok. 1730 r. autorstwa M. Kösslera z figurami z lat 1717-25, z obrazem wybitnego czeskiego malarza Piotra Brandla „Pożegnanie Apostołów Piotra i Pawła”. Pozostałe ołtarze z 1720, 1725 i 1780r. oraz z początku XIX w.
Najcenniejszy jest ołtarz „Czternastu Wspomożycieli” z figurami najprawdopodobniej dłuta M. Kösslera. W kościele znajduje się również renesansowa chrzcielnica z 1560 r., zdobiona ornamentem, rokokowy prospekt organowy z 1780 r., liczne rzeźby i obrazy barokowe z XVIII i XIX w.
Na szczególną uwagę zasługuje ambona (1730 r.)  prawdopodobnie autorstwa M. Kösslera (zlecenie proboszcza J. Heinela). Ma kształt wieloryba z rozwartą paszczą.
W 1732 r. figury Ewangelistów wykonał sławny śląski rzeźbiarz M. I. Klahr.

Msze Św. odprawiane są:

w niedziele i święta:
czas letni o godz. 7.00, 8.30, 11.00, 12.30 i 18.00,
czas zimowy 8.30, 11.00, 12.30, 17.00,
codziennie:
o godz. 7,00 i 18.0, czas letni,
o godz. 7.00, 17.00 czas zimowy 1.X do niedzieli palmowej.

Co roku w ostatnią sobotę czerwca na dziedzińcu parafii organizowany jest przez Zespół Parafialny Caritas w Dusznikach-Zdroju Jarmark Św. Apostołów Piotra i Pawła. Jest zamiennikiem odpustu parafialnego. Do udziału w imprezie zapraszane są zespoły i soliści, którzy swoimi występami uświetniają wydarzenie. Dodatkową atrakcję stanowią konkursy, loterie fantowe i zabawy dla dzieci. Nie brakuje również różnych stoisk począwszy od małej gastronomii przez stoiska z zabawkami, rękodziełem artystycznym, biżuterią itp.

Kontakt:
ul. Kłodzka 15
57-340 Duszniki-Zdrój
tel. 74/ 866 97 07

KOŚCIÓŁ POLSKO-KATOLICKI PW. MATKI BOŻEJ RÓŻAŃCOWEJ

W fundamentach umieszczono słój z dwoma talarami i medalem z berlińskiej wystawy przemysłowej z 1844 r.

Pierwotnie kościół ewangelicki szwedzkiego Związku Gustawa Adolfa, powstał jako pierwszy kościół tego związku na Śląsku. W 1844 r. fundator Riwotzky kupił teren przy obecnej ul. Słowackiego. Budowę prowadził architekt Haeusler pod nadzorem król. isnp. Opitza. W fundamentach umieszczono słój z dwoma talarami i medalem z berlińskiej wystawy przemysłowej z 1844 r. Pierwotnie płaskie nakrycie wieży wykonane było przez Reunera z Wrocławia. Budowę kościoła zakończono w 1845 r.,a w sierpniu 1846 r. zawieszono w wieży dzwony. Wokół kościoła usytuowano cmentarz. W 1893 r. ukończono hełm wieży. W 1892 r. powstała nowa zakrystia, posadzka kościoła, ołtarz, ambona i organy oraz wystrój malarski Rogowskiego. Od 1946r. świątynia ta służy kościołowi Polskokatolickiemu. Parafię wyremontował i objął opieką duszpasterską ks. dziekan mgr Bogdan Skowroński.
Od tej pory w Kościele odbywa się wiele ciekawych koncertów.

Porządek nabożeństw:

niedziela godz. 17.00 a w okresie letnim godz.16.00 /ze względu na dojazd z Wrocławia/,
poniedziałek godz.16.00 Msza Święta i Różaniec lub nabożeństwa stosowne do Roku Liturgicznego.

Ksiądz Bogdan Skowroński jest również kapelanem motocyklistów. Często organizuje zloty m.in. do Dusznik-Zdroju, dzięki czemu można u nas spotkać wielu miłośników jednośladów.

Kontakt:
ul. Słowackiego 14
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 609 428 423

KOŚCIÓŁ PW. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Znajduje się w części zdrojowej miasta. Decyzję o budowie kościoła podjęto w roku 1897. Budowę rozpoczęto w 1899, a zakończono w 1902 r. Świątynia usytuowana jest na stoku góry, na tarasie. Prowadzą do niej kamienne schody od strony ul. Wojska Polskiego. Posiada wyposażenie z okresu budowy. Na uwagę zasługuje głównie piękny, stary witraż w prezbiterium, związany tematycznie z jego wezwaniem. Świątynia podlega parafii ojców franciszkanów, których okazały klasztor stoi w pobliżu. Kościół odniósł rany wojenne 10 maja 1945 roku. Stacjonujący w klasztorze oddział kawalerii łotewskiej, będący w służbie niemieckiej, uciekając w kierunku Czech, chciał odwrócić uwagę wkraczającej do Dusznik Armii Radzieckiej. Detonowano wtedy amunicję w hali spacerowej. Efektem wybuchu było m.in. zniszczenie wieży kościoła oraz okien z pięknymi witrażami. Zniszczenia naprawiono w ciągu roku. Dziś uzupełnienia można rozpoznać po odmiennej kolorystyce cegieł.

Msze Św. odprawiane są w nim jedynie w okresie letnim godz. 9.00 i 10.15.

Kontakt:
ul. Podgórska 4
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74/ 866 94 40
fax: 74/ 866 06 47
tel. kom. 602 299 691

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. FRANCISZKA I LEONARDA ORAZ KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW

Zespół powstał w latach 1925-1926 jako klasztor i jednocześnie dom wypoczynkowy dla braci franciszkanów z całej prowincji śląskiej. Projekt obiektu wykonał architekt Fred Trumpke. Wszelkie prace wchodzące w zakres stolarki, a wiec ławki, drzwi kościelne i klasztorne, okna i całe umeblowanie pokoi wykonali bracia zakonni w stolarni klasztornej w Nysie pod kierunkiem dobrze wykształconego w tej dziedzinie brata Edwarda Mansfelda. Natomiast konfesjonał i stacje Drogi Krzyżowej zostały wykonane i sprezentowane przez dobrodziejów z Bytomia. W przedsionku Kościoła została umieszczona tablica upamiętniająca ofiary powodzi, która nawiedziła nasze miasto w 1998 roku.

Msze Św. odprawiane są:

codziennie o godz. 7.00 i 19.00,
w niedziele i święta o godz. 7.00, 9.00, 10.15, 11.30 i 19.00.

Kontakt:
ul. Podgórska 4
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74/ 866 94 40
fax: 74/ 866 06 47
tel. kom. 602 299 691

KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANNY W ZIELEŃCU

Kościół P.W. św. Anny w Zieleńcu należy do parafii św. Franciszka i św. Leonarda w Dusznikach-Zdroju, którym to opiekują się o.o. Franciszkanie. Według danych Urzędu Miejskiego stałych mieszkańców jest 106. Jednak w sezonie narciarskim ta mała osada przemienia się w tętniącą życiem stację narciarską. Wtedy to zmęczony narciarz lub turysta może znaleźć w tej świątyni chwilę spokoju i wytchnienia. Malowniczy i kameralny nastrój urzeka każdego i skłania do zadumy. Kościół powstał dzięki staraniom ks. Augustyna Grunda – proboszcza w latach 1890 – 1918. Został zbudowany z kamieni polnych – eratycznych, w stylu neoromańskim w miejscu dawnej drewnianej świątyni z XVIII w. Konsekracji kościoła dokonał arcybiskup Pragi, kardynał Leon Skrbeński 4.10.1904 r. Na zewnątrz budowli, po obu stronach głównego wejścia na neoklasycznych kolumnach umieszczone są barokowe figury św. Krzyża (1866) i Matki Bożej (1862) autorstwa Johanna Postlera, pochodzące z dawnej świątyni. Na uwagę zasługuje portal neoromański z piaskowca oraz okucia drzwi – zwłaszcza wewnętrzne. W stylu neoromańskim zostało wykonane również całe wyposażenie wnętrza z wyjątkiem chrzcielnicy, której pokrywa jest barokowa, prawdopodobnie relikt z dawniejszego kościoła. W głównym ołtarzu mieści się obraz św. Anny i św. Joachima, rodziców najświętszej Maryi Panny oraz figury św. Apostołów: Piotra i Pawła. Obok głównego ołtarza jest umieszczona tablica upamiętniająca akt konsekracji. Kościół został odnowiony przez o.o. franciszkanów w roku 1966, a w roku 1974 został uporządkowany i ogrodzony cmentarz grzebalny, na którym znajduje się zabytkowa grupa ukrzyżowania, wykonana w piaskowcu w roku 1899.

Msze Św. odprawiane są:

w soboty o godz. 19.00, niedziela 12.00 i 17.00, w tygodniu 17.00 w sezonie zimowym,
od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 i w niedziele o godz. 12.00 w sezonie letnim.

Co roku w pierwszą niedzielę, która wypada po 26 lipca (imieniny Anny) odbywa się zielenieckie święto – Festyn Odpustowy Św. Anny. Tradycyjnie Święto Św. Anny rozpoczyna się mszą, którą uświetniają góralskie zespoły. W tym dniu mieszkańcy Zieleńca przebierają się w regionalne stroje i świętują przez cały dzień razem z przybyłymi gośćmi. Po mszy odbywa się główna część festynu; koncerty, konkursy, oraz już na stałe wpisane w obchody tej imprezy- mistrzostwa w piłkę nożną pod górę.

Kontakt:
Zieleniec 76
57-340 Duszniki Zdrój
tel. 74/ 866 9450