Popularność Dusznik-Zdroju nierozerwalnie związana jest z postacią Fryderyka Chopina- jednego z najznakomitszych kompozytorów w historii świata.

Edyta Stein przyjechała do Duszniki-Zdroju z grupą przyjaciół, studentek Uniwersytetu Wrocławskiego latem 1912r., wcześniej jednak wielokrotnie spędzała tutaj swoje wakacje.

Prawdopodobnie pobyt w Dusznikach wywarł na młodym twórcy tak ogromne wrażenie, że stał się natchnieniem do powstania „Snu Nocy Letniej”.

“Al D-ro L. Zamenhof Kreinto de Esperanto”

„Na wieczne czasy” jego imię nadano miejscom, gdzie bywał najczęściej – trasa spacerowa ulubiona przez Holteia otrzymała nazwę Holteisteg, park i staw w zdroju – Holteiteich i Holteipark, dom, w którym mieszkał - dworek Holteia.

Dusznicki Rynek kryje w sobie wiele tajemnic. W jednej z kamienic, która była niegdyś najlepszym zajazdem zwanym "Pod Czarnym Niedźwiedziem" zatrzymał się Król Polski.

Latali tak nisko, że na końcach skrzydeł samolotów unosili części… damskiej garderoby...

Miłość Karola Wojtyły do gór jest wszystkim powszechnie znana, niewiele jednak osób wie, że przebywał także w Sudetach.