Miejsce to wciąga nie tylko pięknymi krajobrazami, ale również przypomina znane z bajek uroczyska… . Po rezerwacie należy poruszać się tylko i wyłącznie wyznaczonymi trasami, gdyż krok w bok grozi utknięciem w grząskim gruncie.

Rezerwat Torfowisko pod Zieleńcem został ustanowiony przed II wojną światową, gdy rozpoznano tutaj wiele unikatowych gatunków fauny i flory. Spotkać tu można reliktową brzozę karłowatą będącą rośliną charakterystyczną dla Syberyjskiej Tundry, sosnę błotną, rosiczkę okrągło i podłużno listną, żurawinę błotną, borówkę bagienną czy bożynę czarną. Z unikalnych okazów fauny zobaczyć można endemiczne pajęczaki, cietrzewie, głuszce, czarnego bociana oraz bardzo rzadki okaz motyla – szlaczkonia cytrynka. Na terenie rezerwatu (wzdłuż zielonego szlaku turystycznego) znajduje się ścieżka przyrodnicza prezentująca na tablicach informacyjnych przyrodę torfowiska, proces powstawania torfu itp. Znajduje się tutaj drewniana wieża widokowa, z której rozciągają się widoki, głównie na północną część kompleksu.