Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Karola Świerczewskiego nr 10 w Dusznikach Zdroju jako Beneficjent, reprezentowana przez Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach Zdroju Sp. z o.o. realizuje...

O g ł o s z e n i e   Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku...

O g ł o s z e n i e   Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku...

O g ł o s z e n i e   Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku...

Już pod koniec listopada do dusznickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej trafi średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN. Koszt zakupu pojazdu to 719 919 złotych. Niezbędne środki...

28 grudnia został dostarczony do naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN! Koszt zakupu pojazdu to 719 919 złotych. Niezbędne środki...