Piotr Lewandowski
Burmistrz Miasta
Pokój nr 10
Tel. 74 869 76 60
burmistrz@duszniki.pl
Karolina Wołoszyn-Cymbalista
Zastępca Burmistrza Miasta
Pokój nr 10
Tel. 74 869 76 60
zastepca@duszniki.pl
Wiesław Bator
Sekretarz Gminy
Pokój nr 11
Tel. 74 869 76 78
sekretarz@duszniki.pl
Elżbieta Błasiak
Skarbnik Gminy
Pokój nr 24
Tel. 74 869 76 71
skarbnik@duszniki.pl
Alicja Majder
Asystent
Pokój nr 10
Tel. 74 869 76 60
duszniki@duszniki.pl
Maria Lis
Inspektor ds VAT i płac
Pokój nr 22
Tel. 74 869 76 77
zs@duszniki.pl
Anna Lang-Borak
Kierownik Referatu Finansowego
Pokój nr 22
Tel. 74 869 76 75
rf@duszniki.pl
Małgorzata Gutkowska
Inspektor d/s finansowych
Pokój nr kasa
Tel. 74 869 76 84
kasa@duszniki.pl
Elżbieta Otremba
Inspektor d/s opłat i podatków
Pokój nr 25
Tel. 74 869 76 67
podatki@duszniki.pl
Beata Wartacz
Inspektor d/s opłat i podatków
Pokój nr 25
Tel. 74 869 76 67
wymiar@duszniki.pl
Bogumiła Olszewska
Podinspektor ds finansowych
Pokój nr 25
Tel. 74 869 76 72
fin@duszniki.pl
Joanna Szewczyk
Kierownik USC
Pokój nr 9
Tel. 74 869 76 65
usc@duszniki.pl
Aleksandra Hausner – Rosik
Podinspektor ds. obywatelskich
Pokój nr 9
Tel. 74 869 76 66
sco@duszniki.pl
Agnieszka Fituch
Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego
Pokój nr 15
Tel. 74 869 76 63
gnr@duszniki.pl
Ewa Zilbert
Inspektor d/s zamówień publicznych
Pokój nr 26
Tel. 74 869 76 81
zp@duszniki.pl
Stanisław Duda
Inspektor d/s inwestycji
Pokój nr 26
Tel. 74 869 76 87
sduda@duszniki.pl
Natalia Cisowska
Inspektor d/s budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 26
Tel. 74 869 76 88
bzp@duszniki.pl
Barbara Rodak
Inspektor d/s gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Pokój nr 21
Tel. 74 869 76 69
gks@duszniki.pl
Monika Leszczak
Podinspektor ds. gospodarki odpadami
Pokój nr 21
Tel. 74 869 76 85
go@duszniki.pl
Beata Sujak
Kierownik Ref. Organizacyjnego. Kadry
Pokój nr 6
Tel. 74 869 76 82
ro@duszniki.pl
Elżbieta Bodziachowska
Inspektor d/s gospodarki mieszkaniowej i handlu
Pokój nr 6
Tel. 74 869 76 68
gmh@duszniki.pl
Anna Witkowska
Inspektor d/s zdrowia, oświaty i pomocy społecznej
Pokój nr 10
Tel. 74 869 76 60
osw@duszniki.pl
Dawid Dymowski
Informatyk
Pokój nr 23
Tel. 74 869 76 70
informatyk@duszniki.pl
A. Możdżan-Karmazyn
Inspektor d/s współpracy partnerskiej i organizacji pozarządowych
Pokój nr 6
Tel. 74 869 76 76
wp@duszniki.pl
Teresa Zarówna
Inspektor d/s obsługi Rady Miasta, archiwistka
Pokój nr 19
Tel. 74 869 76 80
orm@duszniki.pl
Piotr Cisakowski
Podinspektor d/s administracji
Pokój nr Biuro Obsługi Interesanta
Tel. 74 869 76 89
bp@duszniki.pl
Szymon Korzuch
Ref. d/s Informacji Turystycznej i Promocji Miasta
Pokój nr Biuro Informacji Turystycznej i Promocji Miasta
Tel. 74 866 94 13
marketing@duszniki.pl
Wojciech Kuklis
Komendant Straży Miejskiej
Pokój nr 2
Tel. 74 869 76 73
sm@duszniki.pl