Dyżury Aptek 2016
Pliki do pobrania:

Narodowy Fundusz Zdrowia z dniem 1 lipca 2013r. uruchomił Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) tj. Serwis internetowy, dzięki któremu każdy zainteresowany będzie mógł sprawdzać na bieżąco historię udzielonych mu i sfinansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej oraz zrealizowanych recept.

System potwierdza status ubezpieczenia, co jest niezmiernie przydatne podczas ubiegania się o wyrobienie w NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), jak również podczas wizyty u lekarza. Pacjent otrzymuje możliwość skonfrontowania faktycznego przebiegu swojego leczenia z tym co zostało odnotowane w dokumentach oraz uzyskuje informacje o kosztach poniesionych przez NFZ w związku z jego leczeniem.

ZIP jest także ogromną bazą danych, która zawiera wykaz placówek mających podpisane umowy z NFZ wraz z mapami dojazdu oraz godzinami otwarcia. W przypadku niektórych usług medycznych można otrzymać informacje dotyczące czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia.

Dostęp do ZIP uzyskać można:

- zgłaszając się osobiście do siedziby NFZ z dowodem osobistym lub paszportem, złożyć wniosek, odebrać login i hasło dostępu,

- wypełnić wniosek na stronie zip.nfz.gov.pl, a następnie w siedzibie NFZ odebrać login i hasło dostępu

Więcej informacji można uzyskać na stronie: NFZ Wrocław


“Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku informuje, że od dnia 01.01.2013r. świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarach miejskich i wiejskich: Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Lewin Kłodzki, Radków, Szczytna, Bystrzyca Kłodzka, Lądek-Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie realizować będzie Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna w Polanicy-Zdroju w następujących punktach:

  • Izba Przyjęć Szpitala, Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II,

  • Ambulatorium Izby Przyjęć, Bystrzyca Kłodzka, ul. Stefana Okrzei 49.

Świadczenia medyczne realizowane w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują poradę lekarską i pielęgniarską w warunkach ambulatoryjnych, jak i wyjazdowo – w miejscu zamieszkania pacjenta oraz są realizowane od piątku od godz. 18.00 oraz soboty, niedziele i święta całodobowo.”

 


UWAGA!!! Od 1 stycznia 2013 r., zaczyna funkcjonować system elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), którego celem jest uwolnienie pacjentów od obowiązku okazywania dowodu ubezpieczenia przy każdej wizycie u lekarza.

eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU).

Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Za pośrednictwem strony internetowej NFZ pacjenci będą mogli sprawdzić, czy zostali zarejestrowani w systemie i czy mają status osoby ubezpieczonej, której przysługuje prawo do bezpłatnej opieki medycznej. Od stycznia 2013 r. wystarczy, że podczas rejestracji w przychodni, gabinecie lekarskim czy szpitalu pacjent poda swój numer PESELpotwierdzi swoją tożsamość jednym z dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli masz problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń zadzwoń:

Dolnośląski Oddział NFZ tel. 71 79 79 199
Centrala NFZ tel. 800 392 976 lub tel. 22 572 60 42, e-mail: infolinia@nfz.gov.pl
Rzecznik Praw Pacjenta Bezpłatna infolinia, pn.-pt. 9.00 – 21.00 tel. 800 190 590, e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl