Duszniki z największym postępem inwestycyjnym w Polsce

Duszniki z największym postępem inwestycyjnym w Polsce

Jak wynika z doniesień dwutygodnika ,,Wspólnota’’, który opubilkował raport pn. ,,Liderzy inwestycji – ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2014-2016’’ Duszniki-Zdrój osiągnęły największy postęp inwestycyjny w kraju wśród miast nie będących siedzibą władz wojewódzkich czy powiatowych. Kryterium klasyfikacji była wielkość inwestycji wyrażana kwotą przypadającą na pojedynczego mieszkańca.

W rankingu za lata 2014-2016 Duszniki-Zdrój uplasowały się na 13. miejscu wśród 586 gmin. W porównaniu do poprzedniego raportu, w którym miasto znajdowało się na 275. miejscu, jest to największy postęp wśród wszystkich miejscowości, które brane były pod uwagę. (Stronie – 113. m., Polanica – 166. m., Kudowa – 180 m., Szczytna 556. m.,)

Na wynik rankingu największy wpływ miała inwestycja na Jamrozowej Planie, gdzie powstał jeden z najnowocześniejszych obiektów biathlonowych w Europie – Duszniki Arena (koszt inwestycji to ok. 20 mln zł).

Pozostałe inwestycje to:

– całościowa przebudowa Alei Chopina – prawie 3 mln zł. (w większości dofinansowanie)

– budowa nowego parkingu w centrum miasta – 2,9 mln z czego dofinansowanie wynosiło 2,4 mln

– budowa profesjonalnego toru do wrotkarstwa szybkiego – ok. 1,6 mln (w większości dofinansowanie)

– kompleksowa modernizacja Teatr Zdrojowego im. F. Chopina – 200 tys. zł (dofinansowanie w kwocie 80 tys.)

– modernizacja sal dydaktycznych w Miejskim Zespole Szkół – 221 tys., z czego 85% wynosiło dofinansowanie

– projekt ,,Polsko Czeskie doładowanie’’, czyli budowa stacji naprawy rowerów w całym mieście – ok. 130 tys. zł. (w większości dofinansowanie z funduszy mikroprojektów)

– zakup nowego wozu strażackiego dla OSP – ok. 700 tys. zł., z czego 330 tys. pochodziło z budżetu gminy, pozostała część pochodziła z dofinansowań z różnych instytucji (355 tys.) oraz środków własnych OSP Duszniki-Zdrój (35 tys.)

– rozbudowa monitoringu miejskiego – ponad 86 tys. zł. (dofinansowanie 75 tys.)

– pozyskanie dofinansowania na lokalny program rewitalizacji – 63 tys. zł., dzięki któremu Miasto mogło złożyć wniosek o dofinansowanie na rewitalizację ul. Zamkowej w kwocie 5 mln. zł.

Warto również wspomnieć o dofinansowaniu przez Miasto remontu terenu przy kościele św. Piotra i Pawła (57 tys. zł.), jak również projektu w Miejskim Zespole Szkół, w którym pierwsza klasa szkoły podstawowej jest o profilu sportowym – każde z dzieci na początku roku mogło wybrać jedną z trzech dyscyplin: piłkę nożną, wrotkarstwo szybkie oraz biathlon. Miasto w pełni opłaca profesjonalny sprzęt, zapewnia dodatkowe zajęcia oraz trenerów (wartość projektu w 2017 – 100 tys., złotych – projekt będzie kontynuowany w przyszłych latach).

Co ważne, to nie koniec inwestycji. Miasto właśnie składa wniosek o dofinansowanie budowy wieży widokowej na najwyższym szczycie tej części Sudetów – Orlicy.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój