Muzeum Papiernictwa na liście UNESCO?

Muzeum Papiernictwa na liście UNESCO?

Zabytkowy młyn papierniczy w Dusznikach-Zdroju zabiega o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Przedstawiciele Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju oraz czeskiej papierni w Velkych Losinach wspólnie złożyli list intencyjny w sprawie wpisania zabytkowych młynów na prestiżową „listę obiektów dziedzictwa kulturalnego i dziedzictwa naturalnego o wyjątkowej powszechnej wartości dla ludzkości”.

„Zabiegamy teraz o wpis na Krajową Listę Informacyjną, która będzie pierwszym krokiem w staraniach o miejsce na liście UNESCO. Zabiegamy też o wsparcie na szczeblu rządowym i samorządowym” – powiedziała Marta Nowicka z Działu Promocji i Wydawnictw Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju.

Początki dusznickiego młynu sięgają XVI wieku – pierwsza wzmianka na temat obiektu pochodzi z 1562 roku. Dziś w budynku mieści się Muzeum Papiernictwa, które oprócz popularyzowania wiedzy na temat pozyskiwania papieru oraz tworzenia wystaw stałych i czasowych, od 2001 roku organizuje Święto Papieru – prestiżowy, dwudniowy festiwal, który każdego roku przyciąga setki zainteresowanych.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój