Nazwy ulic zmienione

Nazwy ulic zmienione

W związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną, samorządy w całym kraju zostały zobligowane do zmiany nazw ulic, skwerów, tablic pamiątkowych i pomników upamiętniających komunizm. Sprawa ta dotyczyła również naszego miasta, gdyż znajdowały się tutaj dwie takie ulice – Hanki Sawickiej oraz Generała Karola Świerczewskiego.

Kim oni byli? Hanka Sawicka była działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego, pierwszą przewodnicząca Związku Walki Młodych. W PRL uczyniono z niej jedną z propagandowych ikon komunistycznego ruchu młodzieżowego. Karol Świerczewski – generał pułkownik Armii Czerwonej i generał broni Wojska Polskiego, kandydat nauk wojskowych, działacz komunistyczny sowiecki, hiszpański oraz polski. Władze PRL wykreowały Świerczewskiego na bohatera narodowego, czyniąc ikoną komunistycznej propagandy. Jako „generał Walter” został bohaterem wielu legend i mitów, niewiele mających wspólnego z rzeczywistością. Już na drugi dzień po zgonie Biuro Polityczne Polskiej Partii Robotniczej odznaczyło go Krzyżem Wielkim Orderu Wojennego Virtuti Militari oraz postanowiono o budowie pomnika, przemianowaniu ulicy i nazwy fabryki na jego imienia i utworzeniu stypendium jego imienia na Akademii Wojennej (źródło: wikipedia.pl)

Rada Miasta, po konsultacjach społecznych oraz dyskusjach na komisjach zdecydowała, że dotychczasowa ulica Hanki Sawickiej zostanie nazwa ulicą Orlicką, natomiast ulica Karola Świerczewskiego – ulicą Sudecką.

Co ważne, mieszkańcy tychże ulic nie muszą wymieniać dokumentów. Ustawa mówi, że zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tejże ustawy, nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową – są one nadal ważne. Oznacza to, że nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę – będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności. Zmiana nazwy ulicy nie będzie również powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój