Oddaj krew!

Oddaj krew!

Dnia 30. 05. 2017r. od godziny 10:00 do godziny 14:00 odbędzie się zbiórka krwi organizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu przy współpracy Klubu Honorowych Dawców Krwi w Dusznikach – Zdroju.

Do oddania krwi należy stawić się wypoczętym, po lekkim beztłuszczowym posiłku (np. pieczywo, wędlina, ser żółty, warzywa, owoce) i najlepiej do południa. Przed oddaniem i po oddaniu krwi należy pić dużo wody lub soków owocowych. Bezpośrednio przed oddaniem krwi jak i bezpośrednio po oddaniu nie należy palić tytoniu i spożywać alkoholu. Należy pamiętać, że po oddaniu krwi z powodu osłabienia organizmu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych i wykonywać prac fizycznych. Przychodząc do Stacji Krwiodawstwa należy także pamiętać o zachowaniu zasad podstawowej higieny osobistej.

W dniu oddania krwi, dawcy przysługuje dzień wolny od nauki lub pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pamiętaj, aby po oddaniu krwi zabrać zaświadczenie, które upoważnia do takiego zwolnienia.

Oddanie krwi to trzy etapy, które musi przejść każdy Dawca. Zajmują one razem maksymalnie do 60 minut. Pierwszy etap to rejestracja i wypełnienie specjalnego formularza. Niezbędny jest też dokument tożsamości z aktualnym zdjęciem i numerem PESEL. Drugi etap to badania laboratoryjne i lekarskie, które kończą się kwalifikacja do oddania lub dyskwalifikacja, która uniemożliwia oddawanie krwi czasowo lub na stałe. Przed wizyta w gabinecie lekarskim pobierana jest próbka krwi w celu sprawdzenia poziomu hemoglobiny.  Trzeci etap to oddanie krwi, po uprzednim umyciu i zdezynfekowaniu przedramienia, założeniu fartucha ochronnego i ochraniaczy na buty. Po oddaniu krwi należy odpocząć pod opieka pielęgniarki. W tym czasie dawca otrzymuje porcję żywnościowa i może zwrócić się o wystawienie zaświadczenia w celu usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy lub szkole.

Obecnie oddawanie krwi nie niesie ze sobą żadnego ryzyka zakażenia! Krew pobierana jest do jednorazowych, sterylnych pojemników plastikowych, za pomocą jednorazowego jałowego sprzętu, do którego zaliczamy igły, strzykawki, nakłuwacze itp. Personel pobierający krew pracuje w jednorazowych rękawiczkach ochronnych, a miejsca wkłucia są każdorazowo dezynfekowane specjalistycznymi preparatami. Zużyte materiały i sprzęt w całości trafiają do specjalnych jednorazowych pojemników na odpady medyczne, które następnie w całości są utylizowane.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój