Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – polityka społeczna

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – polityka społeczna

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2018r. z zakresu: polityka społeczna

Szczegóły dostępne tutaj: ogłoszenie o konkursie 2018.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój