Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – sport

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – sport

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Duszniki-Zdrój w 2018 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Szczegóły dostępne tutaj: ogłoszenie o konkursie

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój