O tym, że papier jest materiałem niezwykle uniwersalnym, wiadomo nie od dzisiaj. Znany głównie jako nośnik przekazów tekstowych lub produkt higieniczno-sanitarny, sam rzadko staje się obiektem fascynacji artystycznej.

 

Wystawa „PaperK”, ukazująca zastosowanie papieru jako artystycznego tworzywa, zostanie otwarta w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju w piątek 9 grudnia o godz. 16:00. Pokaże, jak w twórczości dwóch artystek z przeciwległych krańców Unii Europejskiej, Hiszpanii i Polski, papier przybiera przeróżne formy: biżuterii, przestrzennych rzeźb, przedmiotów użytku domowego (np. papierowych lamp), jak również elementów garderoby (np. nakryć głowy). Autorki tych prac związane są z miastami, które otrzymały tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016: Kikis Alamo pochodzi z Hondarribii, miejscowości położonej w pobliżu San Sebastián, a Krystyna Dyrda-Kortyka jest wrocławianką. Stąd pomysł wspólnej wystawy pod nazwą „Paper K”, kodującą w wykładniku potęgi imiona obu artystek. Kikis Alamo i Krystyna Dyrda-Kortyka są absolwentkami wyższych szkół plastycznych. Na ich twórczość wpływa zarówno pochodzenie, jak i miejsce zamieszkania. Szerokość geograficzna i charakterystyczna dla niej roślinność powodują, że Krystyna posługuje się głównie masą celulozową, Kikis natomiast swoje obiekty tworzy z włókien lnianych, kozo, abaki. Ich prace różni technika, forma, tematyka, a także klimat. Ulubionym tematem Kikis jest architektura, przez nią samą nazwana „bajkową”. Są to miniaturowe budowle, utrzymane w jednakowej, surowej kolorystyce, które rozbudzają wyobraźnię. Przeciwieństwem są prace Krystyny, w których główną rolę odgrywa gra kolorów, oddająca piękno miejsc i przyrody. Powstałe w ten sposób kompozycje przyrównać można do obrazów, tylko że namalowanych „papierem”. Prace artystek, choć tak różne, mają wspólny mianownik – jest nim profesjonalizm i miłość do papieru.


Baskijsko-dolnośląski projekt wystawienniczy doskonale wpisuje się w cykl wydarzeń zaplanowanych w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz Europejskiej Stolicy Kultury San Sebastián 2016. Jego międzynarodowy charakter, skonfrontowanie prac artystek, dobór specyficznego środka wyrazu, jakim jest papier, ma prowokować do dyskusji o współczesnej sztuce europejskiej, w tym wypadku – o sztuce papieru.

 

Wydarzenie dofinansowane zostało ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa czynna będzie dla zwiedzających do końca marca 2017. Patronat honorowy nad ekspozycją objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

 

Kuratorki wystawy
Beata Dębowska
Marta Nowicka

 

paperk-plakat-a2-72dpi