Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i pożytku publicznego – Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Szczegóły poniżej. 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój