Spotkanie w sprawie pozyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorstw

Spotkanie w sprawie pozyskania wsparcia na rozwój przedsiębiorstw

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wałbrzychu zaprasza na spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na rozwój dolnośląskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w postaci instrumentów zwrotnych grantów i dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Podczas spotkania m.in.:

– Informacje na temat oferty instrumentów zwrotnych (pożyczka, poręczenie lub wejścia kapitałowe) dla przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych w MSP. Wsparcie mogą uzyskać projekty obejmujące rozwój / rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa, inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny itp. celem zwiększenia skali działalności lub wzrostu zasięgu oferty firmy (działanie 1.5.C RPO WD). Wspierane będą również inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko – efektywność energetyczna MSP (działanie 3.2.D RPO WD).

– Informacje na temat projektu „Granty na doradztwo dla przedsiębiorców” (Poddziałanie: – 1.3.1 i 1.3.4 RPO WD dotyczące grantów na doradztwo dla MSP przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

– Informacje na temat projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników” (działanie 8.6 RPO WD) dotacje dla przedsiębiorców i ich pracowników na określenie potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych, dofinansowania kursów, szkoleń (nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji pracowników), usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.
Spotkanie odbędzie się 8 listopada 2017 r. w Wałbrzychu w siedzibie Ratusza Miejskiego przy Pl. Magistrackim 1 (II piętro, sala 26) w godzinach 10:00-13.00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich znajdujących się przy Pl. Magistrackim 1, pok. 23 w Wałbrzychu – tel. 74 66 55 173.

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałek: 7.30-17.30
wtorek-piątek: 7.30-15.30

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój