20 rocznica powodzi

20 rocznica powodzi

Zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz osoby przyjezdne do uczestnictwa w uroczystości związanej z 20 rocznicą tragicznej powodzi w Dusznikach-Zdroju.

Program:
19:00 – Msza św. w kościele przyklasztornym p.w. św. Franciszka z Asyżu w intencji wszystkich ofiar powodzi oraz złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary
20:15 – Część oficjalna – wspomnienia, wystąpienia osób zaangażowanych w pomoc po powodzi, plany na przyszłość – Teatr Zdrojowy im. F. Chopina

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój