Budżet obywatelski 2020 – głosowanie

Budżet obywatelski 2020 – głosowanie

Do 30.08.2019 r. można było zgłaszać propozycje zadań, które zostaną zrealizowane w 2020 roku, w ramach budżetu obywatelskiego. O zadaniach, które zostaną zrealizowane z wydzielonej części budżetu gminy Duszniki-Zdrój, zadecydują mieszkańcy. Przewidywana kwota środków przeznaczonych na realizację projektów mieszkańców w 2020 roku wynosi 50 000 zł. Ostateczna kwota zostanie uchwalona przez Radę Miejską podczas przyjmowania przyszłorocznego budżetu.

Spośród sześciu zgłoszonych przez mieszkańców propozycji zadań, pozytywną ocenę przeszły następujące projekty:

– Łącznik schodowy przy cmentarzu – szacunkowa wartość zadania 35.000 zł (zgł. Nr 1, wpłynęło 21.08.2019) – Projekt dotyczy wykonania schodów z poręczą, ułatwiający mieszkańcom i osobom odwiedzającym cmentarz, dotarcie z parkingu do ulicy Wrocławskiej i cmentarza.

– Poprawa infrastruktury sportowej na stadionie; piłkochwyty z montażem – szacunkowa wartość zadania 19.300 zł (zgł. Nr 3, wpłynęło 30.08.2019) – w ramach projektu planowany jest zakup i montaż dwóch siatek zatrzymujących piłki za bramką tzw. Piłkochwytów, a także zakup i montaż dwóch wiat sportowych przeznaczonych dla zawodników rezerwowych.

– Nauka jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i seniorów – szacunkowa wartość zadania 6.000 zł (zgł. Nr 4, wpłynęło 30.08.2019) – projekt obejmuje organizację  cyklicznych szkoleń jazdy konnej w stylu western dla dzieci, młodzieży i seniorów. Spotkania będą odbywały się w każdą sobotę miesiąca (od kwietnia do czerwca), z podziałem na grupy wiekowe po 10 osób.

– Impreza rekreacyjno-sportowa Rancho Panderoza – szacunkowa wartość zadania 5.000 zł (zgł. Nr 5. Wpłynęło 30.08.2019) – projekt dotyczy organizacji pikniku rodzinnego, podczas którego odbędą się różnego rodzaju konkursy, m.in.: wyścig na wieloosobowych nartach, wyścig na szczudłach, rzut podkową, przeciąganie liny, strzelanie z łuku, strzelanie z KBKS,  nauka jazdy konnej oraz ognisko.

Projekty odrzucone:

– Obelisk zwieńczony godłem – szacunkowa wartość zadania 20.000 zł(zgł. Nr 2, wpłynęło 27.08.2019). Powód odrzucenia: w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów dokonano szacowania kosztów dot. realizacji projektu. Ostateczny oszacowany koszt jednostkowy przekracza pulę środków określonych Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.

– Ułożenie nawierzchni brukowej na posesji Rynek 1,2,3 – szacunkowa wartość zadania 20.000 zł (zgł. Nr 6, wpłynęło 02.09.2019). Powód odrzucenia: zgłoszenie wpłynęło po terminie.

Dziękujemy wszystkim za zgłoszenia projektów. Jednocześnie informujemy, że od 14.10.2019 r. do 31.10.2019 r. mieszkańcy mogą oddać głos na projekty, które zostaną zrealizowane w ramach przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na wybrany przez siebie projekt może zagłosować każdy mieszkaniec gminy Duszniki-Zdrój. Swój głos można oddać na maksymalnie jeden wybrany projekt, poprzez kartę do głosowania, którą otrzymamy w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju. W przypadku gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia – podpisuje ona kartę do głosowania, a dodatkowo do karty do głosowania należy dołączyć zgodę przedstawiciela ustawowego tej osoby na udział w głosowaniu. Zachęcamy do zapoznania się z projektami i oddania swojego głosu.

Jeśli mają Państwo uwagi odnośnie formy składania projektów do budżetu obywatelskiego bądź głosowania na wybrane projekty, zachęcamy do ich zgłaszania. Zostaną one uwzględnione w kolejnych naborach wniosków.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój