Budżet obywatelski 2021 – zgłoszone projekty

Budżet obywatelski 2021 – zgłoszone projekty

Poniżej prezentujemy projekty, które zostały zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na 2021 rok.  

L.P. TYTUŁ ZADANIA WARTOŚĆ WNIOSKU [ZŁ] OPIS ZADANIA LOKALIZACJA STATUS
1 Letnia Czytelnia przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dusznikach-Zdroju 14 000,00 Projekt dotyczy zagospodarowania terenu zielonego wokół Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie ogrodu bibliotecznego (rattanowych kanap, rattanowego stolika, pawilonu ogrodowego, lażaków, hamaków, komody, platformy scenicznej, oświetlenia), który umożliwi spędzanie czasu przez czytelników i gości bibloteki na świeżym powietrzu oraz umożliwi organizowanie różnego typu zajęć i spotkań plenerowych dla mieszkańców. Teren zielony przynależący bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dusznikach-Zdroju (ogród biblioteczny) przy ul. Sprzymierzonych 6a PRZYJĘTY
2 Zielone Miejsca Postojowe 45 000,00 Projekt dotyczy zagospodarowania zaniedbanego terenu zielonego oraz rozwiązanie problemu z brakiem wystarczającej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców i pacjentów przychodni. W ramach projektu planuje się utworzenie „zielonego parkingu” przy uzyciu  kratek trawnikowych (z zachowaniem powierzchni biologicznie czynnej oraz przepuszczalności wody). W sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Krakowskiej 8-10-12 oraz Przychodni Vitamedica PRZYJĘTY
3 Mobilny laserowy trenażer strzelecki 25 000,00 Projekt ma na celu zakup mobilnego laserowego trenażera wraz z montażem na strzelnicy LOK w Dusznikach-Zdroju. ul. Krakowska 3 PRZYJĘTY
4 Maty Boiskowe – Badminton dla Wszystkich 18 210,00 W ramach projektu planuje się wyposażenie Hali Sportowej w 2 sztuki mobilnych kortów badmintonowych z certyfikowaną nawierzchnią z naniesionymi fabrycznie pełnowymiarowymi boiskami wraz z taśmami do przyklejania. Hala Sportowa, ul. Sportowa 2a PRZYJĘTY
5 Rewitalizacja placu zabaw „Radosna Szkoła” 49 531,95 Projekt dotyczy modernizacji nawierzchni placu zabaw „Radosna Szkoła” celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa oraz poprawy estetyki otoczenia szkoły. Plac szkolny w kompleksie przy ul. Sprzymierzonych 6 PRZYJĘTY
6 Modernizacja/doposażenie placu zabaw przy Alei Sybiraków „Dajmy dzieciom szansę na dobra zabawę i prawidłowy rozwój” 50 000,00 Zadanie dotyczy modernizacji/doposażenia placu zabaw znajdującego się przy alei Sybiraków (sprzęt do balansowania; podwójna huśtawka; karuzela; element wielozadaniowy – ścianka wspinaczkowa, zjeżdżalnia, punkt widokowy, drabinka do wspinania, tablica manipulacyjna; huśtawka bocianie gniazdo) wraz z budową ścieżki sensorycznej. Teren zielony przy placu zabaw (aleja Sybiraków), ul. Zdrojowa 8 PRZYJĘTY
7 Poprawa stanu technicznego murawy oraz obiektów okalających na stadione im. Kazimierza Górskiego w Dusznikach-Zdroju 21 900,00 W ramach realizacji zadania planowany jest zakup maszyn i urządzeń mających na celu poprawę stanu infrastruktury technicznej, tj. zakup maszyny do malowania linii boiskowych, zakup aeratora i wertykulatora do gleby, zakup rozrzutnika nawozu, zakup myjki ciśnieniowej, zakup dmuchawy oraz zakup kosiarki (traktorek wielofunkcyjny). Stadion im. Kazimierza Górskieg przy ul. Wojska Polskiego PRZYJĘTY
8 Dusznicka Akademia Seniora 20 000,00 Celem projektu jest szeroko pojęta aktywizacja dusznickich seniorów poprzez organizację zajęć dedykowanych tej grupie w 3 blokach tematycznych: terapia zajęciowa, zdrowa dieta, ruch – celem możliwości poznania stylu życia warunkującego długie, zdrowe i pogodne życie oraz poszerzenia wiedzy na temat sposobów i metod profilaktyki zdrowotnej oraz zadbania o siebie w okresie senioralnym. Powstający Klub Seniora, Hala Sportowa PRZYJĘTY
9 Rozbudowa i modernizacja placu zabaw 50 000,00 Celem projektu jest rozbudowa placu zabaw przy ul. Zdrojowej 8. Do dyspozycji będą różnego rodzaju urządzenia wspierające rozwój ruchowy i intelektualny. Plac zostanie wzbogacony o: metalowy samochód wyposażony w elementy sprawnościowe; lokomotywę  ze ścianką wspinaczkową, tunelem i grą w kółko i krzyżyk; potrójną huśtawkę z bocianim gniazdem, karuzelę tarczową z siedzeniami; drewniany domek i bujaki sprężynowe. Ponadto planuje się wymianę piaskownicy (nowa z dachem) oraz zakup ławek ze stolikami. Plac zabaw przy ul. Zdrojowej 8 oraz teren przed placem zabaw PRZYJĘTY
ŁĄCZNIE 293 641,95

 

Projekt Poprawa jakości powietrza w mieście/kurorcie Duszniki-Zdrój został ODRZUCONY*.
*Projekt został odrzucony, gdyż nie spełnia warunków formalnych:   1) nie określono wartości zadania, zatem nie ma możliwości weryfikacji czy koszt jednostkowy realizacji zadania mieści się w kwocie określonej w Regulaminie budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXVI/158/20  z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2021. Wnioskodawca został poinformowany o możliwości uzupełnienia i modyfikacji zgłaszanego projektu, ale nie dokonał korekty.

O realizacji projektów zadecyduje głosowanie, w którym mogą wziąć udział wszyscy duszniczanie w dniach od 16 listopada do 4 grudnia. W przypadku, gdy głosującym jest osoba niepełnoletnia, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie.

Zagłosować można na dwa sposoby:
1. Drogą elektroniczną poprzez oddanie głosu za pośrednictwem ankiety internetowej, pod adresem: https://duszniki.pl/budzet-obywatelski-2021-glosowanie/ (aktywny od 16 listopada)
2. Poprzez wypełnienie karty do głosowania i umieszczenie jej w urnie do głosowania lub poprzez wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej nieedytowalnej wersji (skan lub zdjęcie) na skrzynkę pocztową: bo2021@duszniki.pl

Poza Urzędem karty oraz urny do głosowania udostępnione zostaną w następujących miejscach (w związku z COVID-19 nastąpiła redukcja miejsc do glosowania względem zapisu w uchwale):
– Ośrodek Pomocy Społecznej, przy ul. Słowackiego 16,
– Przedszkole Publiczne z Grupą Żłobkowu, przy ul. Krakowskiej 3,
– Apteka Św. Piotra i Pawła, przy ul. Kłodzkiej 9,
– Apteka Dusznicka, przy ul. Wojska Polskiego 3a,

Wyniki głosowania ogłoszone zostaną 14 grudnia. Przewidywana pula środków przeznaczonych na realizację projektów mieszkańców w 2021 r. wynosi 50.000 zł. Ostateczna kwota zostanie ustalona przez Radę Miejską w budżecie gminy na 2021 r. Informacje odnośnie budżetu obywatelskiego udzielane są telefonicznie 748 697 660 lub mailowo: duszniki@duszniki.pl.
Regulamin Budżetu dostępny jest na stronie https://duszniki.pl/budzety-obywatelski-2021/

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content