Budżet obywatelski – nabór wniosków

Budżet obywatelski – nabór wniosków

Nowy plac zabaw? Więcej książek w bibliotece? Organizacja koncertu? Szkolenia dla dzieci lub seniorów? Takie i inne projekty można sfinansować z budżetu obywatelskiego miasta.

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu gminy Duszniki-Zdrój, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. Przewidywana kwota środków przeznaczonych na realizację projektów mieszkańców w 2020 roku wynosi 50.000 zł. Ostateczna kwota zostanie uchwalona przez Radę Miejską podczas przyjmowania budżetu na przyszły rok.

Zadania zgłaszanego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostepne i mieć charakter inwestycyjno-remontowy lub mieścić się w ramach działań prospołecznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych lub innych mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców miasta.
Propozycje projektów do zrealizowania może złożyć każdy mieszkaniec Dusznik-Zdroju. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dołączenie zgody prawnego opiekuna. Zgłaszany projekt musi mieć poparcie czterech mieszkańców. Wypełniony formularz zgłoszenia projektu należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju (BOI, Rynek 6, parter). Zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie formalno-prawnej, a następnie opublikowane do wiadomości mieszkańców, którzy na wybrany przez siebie projekt będą mogli głosować wypełniając kartę do głosowania i dostarczając ją do BOI. Uzyskana suma głosów będzie decydowała o pierwszeństwie realizacji danego projektu. W przypadku otrzymania takiej samej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, odbędzie się losowanie. Jeśli pozostałe środki w budżecie nie będą pozwalały na realizację kolejnego zadania z listy, uwzgędnione zostanie pierwsze z następnych na liście, które spełnia kryteria finansowe. Regulamin budżetu obywatelskiego jest dostępny TUTAJ

Harmonogram:
od 01 do 30.08.2019
Zgłaszanie projektów przez mieszkańców
od 01 do 30.09.2019
Weryfikacja propozycji projektów
od 01 do 11.10.2019
Zapoznanie mieszkańców z projektami
od 14.10.2019 do 31.10.2019
Głosowanie na projekty
do 15.11.2019
Ogłoszenie listy projektów do realizacji

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój