Budżet obywatelski – złożone wnioski

Budżet obywatelski – złożone wnioski

Znamy już wszystkie propozycje zadań, które mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Są nimi:

Projekty przyjęte:

– Łącznik schodowy przy cmentarzu – szacunkowa wartość zadania 35.000 zł (zgł. Nr 1, wpłynęło 21.08.2019)

– Poprawa infrastruktury sportowej na stadionie; piłkochwyty z montażem – szacunkowa wartość zadania 19.300 zł (zgł. Nr 3, wpłynęło 30.08.2019)

– Nauka jazdy konnej dla dzieci, młodzieży i seniorów – szacunkowa wartość zadania 6.000 zł (zgł. Nr 4, wpłynęło 30.08.2019)

– Impreza rekreacyjno-sportowa Rancho Panderoza – szacunkowa wartość zadania 5.000 zł (zgł. Nr 5. Wpłynęło 30.08.2019)

Projekty odrzucone:

– Obelisk zwieńczony godłem – szacunkowa wartość zadania 20.000 zł(zgł. Nr 2, wpłynęło 27.08.2019). Powód odrzucenia: w procesie weryfikacji zgłoszonych projektów dokonano szacowania kosztów dot. realizacji projektu. Ostateczny oszacowany koszt jednostkowy przekracza pulę środków określonych Uchwałą Nr X/65/2019 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Gminy Duszniki-Zdrój na rok 2020.

– Ułożenie nawierzchni brukowej na posesji Rynek 1,2,3 – szacunkowa wartość zadania 20.000 zł (zgł. Nr 6, wpłynęło 02.09.2019). Powód odrzucenia: zgłoszenie wpłynęło po terminie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zgłoszenia. O formie głosowania będziemy wkrótce informować na miejskiej stronie internetowej, facebooku Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju (zachęcamy do polubienia) oraz w Kurierze Dusznickim.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój