Zmiana funkcjonowania Dusznickiego Zakładu Komunalnego

Zmiana funkcjonowania Dusznickiego Zakładu Komunalnego

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju  Sp. z o.o. informuje, że w celu minimalizowania ryzyka zarażeń korona wirusem wypełniając zapisy Ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020 poz.374), jak również zgodnie z art. 209.3. §1 Kodeksu Pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy,

biura Spółki oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będą niedostępne dla petentów do odwołania.

Potrzebę nabycia worków do segregacji prosimy zgłaszać mailowo na adres dk@dzk.duszniki.pl lub telefonicznie pod numerem (74) 862 – 76- 32. Worki zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych. O terminach zebrań Wspólnot Mieszkaniowych powiadomimy zainteresowanych po ustaniu zagrożenia. Dyżury całodobowe wodociągów nie ulegają zmianie. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać mailowo na adres dzk@duszniki.pl lub telefonicznie pod numerem (74) 862 -76 -20.

Stały kontakt telefoniczny dla mieszkańców :
Sekretariat: 74 862 76 20 e-mail: dzk@duszniki.pl
Awarie wod-kan: 500-758-157,
Dział Mieszkaniowy: 609-113-581,
Dział Komunalny: 723-772-477,

Inne informacje dostępne na stronie www.dzk.duszniki.pl

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content