Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Informacja w sprawie odpadów komunalnych

Urząd Miasta w Dusznikach-Zdroju informuje, że stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

13,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny za osobę,

25,00 zł – odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany za osobę

Należności za dany miesiąc prosimy wpłacać na indywidualne numery rachunków bankowych do 20-stego dnia każdego miesiąca, zgodnie z danymi zawartymi w złożonej  deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jeżeli życzą sobie Państwo otrzymać blankiety wpłat, należy zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju- Biuro Obsługi Interesanta lub wysłać e-mail na adres gks@duszniki.pl,; sco@duszniki.pl

Informacja telefoniczna: tel. 74 86 97 669, 74 86 97 666.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój