Informacja w sprawie udzielenia upustu woda/ścieki

Informacja w sprawie udzielenia upustu woda/ścieki

Ze względu na pogorszenie parametrów dostarczanej wody w dniach 06-12 grudnia 2018 r. i uznaniu jej za niezdatną do spożycia zastosowany zostanie upust w naliczeniu kwoty do uiszczenia za wodę i ścieki zużytych w okresie rozliczeniowym zawierającym ww. dni dla odbiorców usług w nieruchomościach zamieszkałych.

Wysokość upustu wyliczona zostanie wg algorytmu: 

X = ilość m3 zużytej wody/ścieków w okresie / ilość dni między ostatnimi odczytami x 7 dni x stawka netto za m3 wody/ścieków. 

Ilość zużytych m3 wody za 7 dni pogorszonej jakości zaokrąglona zostanie do jednego miejsca po przecinku.

Uwzględnienie upustu w naliczeniach z odbiorcami usług nastąpi przy rozliczaniu najbliższego odczytu.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój