Informacje dla rodziców – Przedszkole Publiczne

Informacje dla rodziców – Przedszkole Publiczne

Zachęcamy rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Dusznikach-Zdroju do zapoznania się z informacji organizacyjnymi związanymi z COVID-19.

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI  – ŻŁOBEK

 1. Od 1 września rodzice przyprowadzają dzieci wejściem bocznym ( drzwi z domofonem), wchodzą do szatni na parterze , przebierają dziecko, wprowadzają  do sali i przekazują opiekunkom.
 2. Jedno dziecko przyprowadza jeden rodzic lub opiekun.
 3. Rodzica lub opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko obowiązuje noszenie maseczki na terenie przedszkola i dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku.
 4. Rodzic oraz dziecko przy wejściu do przedszkola będą mieli mierzoną temperaturę.
 5. W szatni jednorazowo może przebywać 3 rodziców, pozostali rodzice czekają w bezpiecznej wyznaczonej odległości.
 6. Żłobek czynny jest od godziny 7.00 do 15.00. Jeśli jest konieczność! pobytu dziecka w godzinach wcześniejszych lub późniejszych dziecko będzie przebywało w grupie łączonej z utrzymaniem  bezpiecznej odległości (szczegółowe ustalenia będą po otrzymaniu informacji od rodziców o godzinach pobytu dzieci).
 7. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez najmniejszych oznak chorobowych.
 8. W przypadku kataru alergicznego oraz alergii pokarmowej prosimy o zaświadczenie wyłącznie od lekarza alergologa.
 9. Jeśli opiekun zaobserwuje u dziecka objawy niepokojące wskazujące na chorobę, niezwłocznie powiadamia rodzica, który jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko.
 10. Dzieci nie przynoszą do żłobka żadnych zabawek, ani innych przedmiotów( szczegóły odnośnie smoczków do ustalenia z opiekunkami).
 11. Odzież zmienną w przypadku konieczności przebrania dziecka , chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżające , pampersy(jeśli jest taka potrzeba) prosimy przynieść w podpisanym worku.
 12. Rodzic otrzyma dokumenty do wypełnienia, które prosimy zwrócić najpóźniej do końca tygodnia, będą to:
 • umowa (określenie godzin pobytu dziecka i ilości posiłków, według tego naliczane będą odpłatności: za pobyt 1, 82 zł za każdą godzinę i 5,50zł za trzy posiłki, pierwsza płatność do 15 października za wrzesień, rodzice otrzymają informację o kwocie),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • upoważnienie dla osób odbierających dziecko innych niż rodzic – można upoważnić jedną osobę,
 • inne dokumenty wg potrzeb opiekuna.
 1. Prosimy o śledzenie wszelkich nowych informacji na stronie www przedszkola lub  profilu na Facebooku.
 1. Sytuacje wymagające rozmowy  z nauczycielem lub dyrektorem, po  wcześniejszym  ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUPY 3 -LATKÓW

 1. Od 1 września rodzice dzieci 3-letnich przyprowadzają dzieci wejściem bocznym ( drzwi z domofonem), wchodzą do szatni na piętrze , przebierają dziecko, wprowadzają do sali  i przekazują nauczycielowi.
 2. Jedno dziecko przyprowadza jeden rodzic lub opiekun.
 3. Rodzica lub opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko obowiązuje noszenie maseczki na terenie przedszkola i dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku.
 4. Rodzic i dziecko przy wejściu do budynku będą mieli mierzoną temperaturę.
 5. W szatni jednorazowo może przebywać 3 rodziców, pozostali rodzice czekają w  bezpiecznej wyznaczonej odległości
 6. Grupa 3 latków czynna jest od godziny 7.30 do 15.00. Jeśli jest konieczność! pobytu dziecka w godzinach wcześniejszych lub późniejszych dziecko będzie przebywało w grupie łączonej z utrzymaniem  bezpiecznej odległości. Ewentualne zmiany po  otrzymaniu informacji od rodziców o godzinach pobytu dzieci).
 7. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez najmniejszych oznak chorobowych.
 8. Jeśli nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy niepokojące wskazujące na chorobę, niezwłocznie powiadamia rodzica, który jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko.
 9. W przypadku kataru alergicznego oraz alergii pokarmowej prosimy o zaświadczenie wyłącznie od lekarza alergologa.
 10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 11. Odzież zmienną w przypadku konieczności przebrania dziecka prosimy przynieść w  podpisanym woreczku.
 12. Rodzic dzieci nowych, rozpoczynających edukację przedszkolną otrzyma dokumenty do wypełnienia, które prosimy zwrócić najpóźniej do końca   tygodnia, będą to:
 • deklaracja (określenie godzin pobytu dziecka i ilości posiłków,według tego naliczane będą odpłatności: za pobyt 1zł za każdą godzinę poza 7.30 -12.30 (godziny na realizację podstawy programowej) i 5,50zł za trzy posiłki, pierwsza płatność do 15 października za wrzesień, rodzice otrzymają informację o kwocie),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • upoważnienie dla osób odbierających dziecko innych niż rodzic – można upoważnić jedną osobę,
 • inne dokumenty wg potrzeby nauczyciela.
 1. Prosimy o śledzenie wszelkich nowych informacji na stronie www przedszkola lub  profilu na Facebooku.
 1. Sytuacje wymagające rozmowy z nauczycielem lub dyrektorem, po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI GRUP 4,5,6 -LATKÓW

 1. Od 1 września rodzice dzieci 4- letnich (Zajączki) ,5-letnich (Elfy),6-letnich(Smerfy), 5-6 letnich( Biedronki) przyprowadzają dzieci wejściem głównym ( od ulicy Krakowskiej), wchodzą do szatni: Zajączki i Elfy na piętrze , Smerfy i Biedronki na parterze, przebierają dziecko, przekazują opiekunce nie wychodząc z szatni do dalszej części budynku.
 2. Jedno dziecko przyprowadza jeden rodzic lub opiekun.
 3. Rodzica lub opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko obowiązuje noszenie maseczki na terenie przedszkola i dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku.
 4. Przy wejściu do budynku rodzic i dziecko będą mieli mierzoną temperaturę.
 5. W szatni jednorazowo może przebywać 5 rodziców, pozostali rodzice czekają w  bezpiecznej wyznaczonej odległości.
 6. Grupy Elfów i Biedronek czynne są od godziny 7.30 do 15.00 Grupa Zajączków czynna od godziny 7.30 do 15.30 Grupa  Smerfów czynna są od godziny 6.30 do 16.00 Jeśli jest konieczność!  pobytu dziecka w godzinach wcześniejszych lub późniejszych    dziecko będzie przebywało  w grupie łączonej z utrzymaniem  bezpiecznej odległości.
 7. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez najmniejszych oznak chorobowych.
 8. Jeśli nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy niepokojące wskazujące na chorobę, powiadamia rodzica, który jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko.
 9. W przypadku kataru alergicznego oraz alergii pokarmowej prosimy o zaświadczenie wyłącznie od lekarza alergologa.
 10. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 11. Odzież zmienną w przypadku konieczności przebrania dziecka prosimy przynieść w  podpisanym woreczku.
 12. Rodzic otrzyma dokumenty do wypełnienia, które prosimy zwrócić najpóźniej do końca tygodnia, będą to:
 • deklaracja (określenie godzin pobytu dziecka i ilości posiłków,według tego naliczane będą odpłatności: za pobyt 1zł za każdą godzinę poza 7.30 -12.30 (godziny na realizację podstawy programowej) i 5,50zł za trzy posiłki, pierwsza płatność do 15 października za wrzesień, rodzice otrzymają informację o kwocie),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • upoważnienie dla osób odbierających dziecko innych niż rodzic – można upoważnić jedną osobę,
 • inne dokumenty wg potrzeby nauczyciela.
 1. Rodzice, którzy chcą zmienić godziny pobytu dziecka lub ilość posiłków proszeni są o  wypełnienie korekty deklaracji ( druk u nauczycieli lub dyrektora).
 1. Prosimy o śledzenie wszelkich nowych informacji na stronie www przedszkola lub  profilu na Facebooku.
 1. Sytuacje wymagające rozmowy  z nauczycielem lub dyrektorem, po  wcześniejszym  ustaleniu telefonicznym lub mailowym.

 

 

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content