Konsultacje społeczne -współpraca Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje społeczne -współpraca Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały dotyczącej programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Prosimy o przesyłanie swoich uwag do 19 września 2019 r.
Szczegóły i załączniki poniżej.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content