List otwarty burmistrza miasta w sprawie dofinansowania do wymiany ogrzewania

List otwarty burmistrza miasta w sprawie dofinansowania do wymiany ogrzewania

Drodzy mieszkańcy,

Pragnę poinformować wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem wymiany systemów grzewczych, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w dniu 1 czerwca 2018 r. podjął decyzję o zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu priorytetowego „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego. Decyzja ta jest zaskoczeniem dla wszystkich gmin. Okres realizacji przewidziany był do dnia 28.04.2019.

Jeszcze w maju Wojewódzki Fundusz promował program i zachęcał do składania wniosków, podkreślając iż wykorzystanie środków jest na bardzo niskim poziomie. Nasza Gmina prowadziła działania niezbędne do spełnienia formalnych i finansowych warunków uczestnictwa w programie. W dniu 22 października 2017 roku ogłosiliśmy nabór wstępnych deklaracji dotyczących likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Dusznik – Zdroju w latach 2017 i 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych. 30 stycznia 2018 roku na sesji Rady Miejskiej Uchwałą nr XLVIII/244/18 zatwierdzone zostały zasady udzielania dotacji. Natomiast podczas kwietniowej Sesji Rady Miejskiej zatwierdzono Uchwałą nr  LIV/263/18 środki finansowe niezbędne na realizację programu. W dniu 23.04.2018 Gmina ogłosiła nabór Wniosków o udzielenie dotacji. Pierwotnie, mieszkańcy mogli składać wnioski do 8 maja i zrobiło to 13 osób. W dniu 27.04.2018 zostałem poproszony przez przewodniczącego Rady Miejskiej o przedłużenie terminu do końca maja, na co się zgodziłem.

Chcę wyraźnie podkreślić, iż ani Rada Miejska, ani Urząd Miasta nie posiadaliśmy wiedzy o planach zamknięcia stałego naboru i na pewno nie przedłużalibyśmy terminu składania wniosków dla mieszkańców gdyby taka informacja była nam znana. W rezultacie do końca maja złożono 25 Wniosków z czego cztery z nich nie spełniają wymogów formalnych. Do udziału w Programie zakwalifikowaliśmy wstępnie 21 wniosków. Z pośród złożonych wniosków 13 mieszkańców zmieniło ogrzewanie w 2017 roku, 8 w 2018 roku w czym 7 osób w maju 2018.

Sprawa wymiany kotłów jest dla nas priorytetem i wiemy, że trzeba dużego wysiłku szczególnie finansowego mieszkańców byśmy wszyscy mogli cieszyć się z czystego i zdrowego powietrza. W dniu 11 czerwca odbyłem rozmowę z wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Arturem Michalskim nakreślając mu nasz problem i niedopuszczalne działanie Zarządu Wojewódzkiego Funduszu, który bez uprzedzenia podejmuje decyzje szkodliwe dla mieszkańców i podważa zaufanie do instytucji państwowych. W odpowiedzi usłyszałem, że nowy program „Czyste Powietrze” ma być rozwiązaniem korzystniejszym dla beneficjentów oraz dostałem informację, że istnieją również inne możliwości dofinansowań.

W związku z tym deklaruję, że zbierzemy dane o wszystkich aktualnych możliwościach i przedstawimy je na spotkaniu, które odbędzie 27.06.2018 o godzinie 17.00 w Sali Webera w siedzibie Fundacji Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich.

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój

Piotr Lewandowski

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój