Nabór członków do komisji konkursowej 2021

Nabór członków do komisji konkursowej 2021

Na podstawie art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), oraz rozdziału XII Uchwały Nr XXVIII/169/20 Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” Burmistrz Miasta Dusznik-Zdrój ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

NABÓR członków do komisji

Formularz_Zgloszeniowy_na_Czlonka_Komisji_Konkursowych

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content