Oddawanie krwi – 29.01.2019 r.

Oddawanie krwi – 29.01.2019 r.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu oraz Kolejowy Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy PKP w Kłodzku z siedzibą w Dusznikach-Zdroju zaprasza na pobór krwi  w dniu 29.01.2019r., do Urzędu  Miasta w Dusznikach-Zdroju Rynek 6, w godzinach 10.00 – 13.30.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój