Ogłoszenie – konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Ogłoszenie – konkurs ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwart konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2020 r. z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content