Ograniczenia w korzystaniu z cmentarza

Ograniczenia w korzystaniu z cmentarza

Informacja od zarządcy cmentarza – Dusznickiego Zakładu Komunalnego:

w zw. z ogłoszonym stanem epidemii

Dusznicki Zakład Komunalny w Dusznikach-Zdroju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Zarządca Cmentarza Komunalnego w Dusznikach-Zdroju informuje, że w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadzono na mocy niżej wskazanych przepisów prawa, następujące ograniczenie:

obowiązek zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu.

Obowiązek ten, w przypadku pogrzebu, spoczywa na osobach organizujących pogrzeb.

Podstawa prawna:

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 20 marca 2020 r., poz. 491, ze zm. w Dz. U. z 24 marca 2020. poz. 522).
Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content