Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – kultura, sztuka

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – kultura, sztuka

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Duszniki-Zdrój w 2019 r. z zakresu: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Szczegóły dostępne tutaj: Ogłoszenie o konkursie kultura 2019

Formularz ofertowy wersja WORD: oferta NGO

Formularz ofertowy wersja PDF: oferta NGO

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content