Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – polityka społeczna

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych – polityka społeczna

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2019r. z zakresu: polityka społeczna

Szczegóły dostępne tutaj: Ogłoszenie o konkursie polityka społeczna 2019.

Formularz ofertowy wersja WORD: oferta NGO

Formularz ofertowy wersja PDF: oferta NGO

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój