Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych 2020

Otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych 2020

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Duszniki-Zdrój w 2020 r. z zakresu: polityka społeczna; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Ogłoszenie o konkursie – polityka społeczna

Ogłoszenie o konkursie – Sport

Ogłoszenie o konkursie – Kultura

Wzór oferty. pdf

Wzór oferty realizacji zadania publicznego 2020 r

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content