Powstanie wieża widokowa na Orlicy!

Powstanie wieża widokowa na Orlicy!

„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy – część wschodnia” to nazwa projektu polsko-czeskiego, który zakłada budowę jedenastu wież widokowych, z czego osiem powstanie w miejscach dawnych, nieistniejących już wież, a trzy zostaną zbudowane w nowych lokalizacjach. Jedna z wież powstanie w Dusznikach. Projekt, mający ogromne znaczenie dla mieszkańców pogranicza, uzyskał 85 proc. dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3 kwietnia w Hradec Králové odbyło się pierwsze spotkanie osiemnastu partnerów projektu. Jego inauguracja zaplanowana jest na 17 maja w ambasadzie Polski w Pradze.

Wieża dusznicka zostanie umiejscowiona w najbliższej odległości od kulminacji szczytu Orlicy (należącej do Korony Gór Polski i do Korony Sudetów Polskich), przy granicy polsko-czeskiej, skąd rozpościera się najpiękniejszy widok na panoramę Gór Orlickich. Będzie można dotrzeć do niej po istniejącej gruntowej drodze, którą biegnie czerwony i zielony szlak turystyczny. Projekt zakłada wyposażenie wieży w lunetę widokową, kamerę widokową z funkcją „ astro” i „ ppoż” oraz umiejscowienie przy obiekcie elementów drewnianej małej architektury – czterech stołów, osiem ławek oraz dwa stojaki na rowery. Dodatkowo planuje się montaż system zasilania fotowoltaicznego, systemu CCTV oraz licznik pomiaru liczby odwiedzających wieżę turystów.

Miejsce lokalizacji wieży ma swoje uwarunkowania historyczne. Istniejąca niegdyś w okolicy szczytu Orlicy drewniana wieża widokowa z przyczyn politycznych kilkakrotnie była niszczona i odbudowywana. Odwiedzały ją osobistości z całego świata, m. in.: John Quincy Adams (w 1800 r.) – późniejszy prezydent USA , cesarz Józef II (w 1779 r.) czy Fryderyk Chopin (w 1826 r.). W celu upamiętnienia tych wydarzeń, w 2012 r. na szczycie Orlicy odsłonięto pomnik.

W ramach projektu utworzone ponadto zostaną dwa czesko-polskie punkty informacji turystycznej. Odbudowany zostanie także Jánský Most, symbolizujący odnowienie kulturowego i turystycznego połączenia dwóch krajów.

Partnerzy projektu: Euroregion Glacensis, Powiat Kłodzki, Duszniki-Zdrój, Radków, Gmina Miejska Nowa Ruda, Nowa Ruda, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj, Olomoucký kraj, Liberecký kraj, Sdružení Neratov, z.s., Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Nový Hrádek, Vysoká Srbská, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka.

Realizacja projektu będzie się odbywać w okresie od 1.04.2018 r. do 31.10.2020 r..

Całkowite kwalifikowane wydatki projektu: 3.567.995,31 euro

Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3.040.353,00 euro

Całkowite kwalifikowane wydatki gminy Duszniki-Zdrój: 256.985,00 euro

Dofinansowanie EFRR dla gminy Duszniki-Zdrój: 218.430,00 euro

 

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój