Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych – konsultacje

Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych – konsultacje

Publikujemy informacje dot. rozpoczęcia konsultacji społecznych na temat programu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych oraz części dróg wojewódzkich i gminnych województwa dolnośląskiego”. Szczegóły poniżej

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój