Przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców

Przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców

W związku ze składanym przez Gminę Duszniki Zdrój wnioskiem o dotację do wymiany pieców w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy wymienili już swoje piece o złożenie Wniosku o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój.

Nowy termin składania wniosków: środa, 30.05.2018, godz. 15:00 Biuro Obsługi Klienta, I piętro, Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

O otrzymaniu dotacji decyduje kolejność składanych wniosków.

Formularz Wniosku można pobrać TUTAJ lub otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim.

Szczegółowych informacji udziela:

Wiesław Bator – Sekretarz Gminy – tel. 74 869 76 78, e-mail: sekretarz@duszniki.pl

Dorota Zuberska – Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – tel. 74 869 76 87, e-mail: projekty@duszniki.pl

Uchwała rady miejskiej dot. zasad udzielania dotacji celowej: XLVIII.244.18

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój