Rozstrzygnięcie konkursów ofert – organizacje pozarządowe

Burmistrz Miasta Duszniki – Zdrój wydał zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert i podania wysokości dotacji na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta  Duszniki-Zdrój w roku 2020 w zakresie: polityki społecznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki.

Zarządzenie: Zarządzenie – wyniki konkursów OPP

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content