Spotkania ws. koncepcji instalacji wodnej i kanalizacyjnej Podgórza i Zieleńca

Spotkania ws. koncepcji instalacji wodnej i kanalizacyjnej Podgórza i Zieleńca

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój zaprasza na spotkanie dla mieszkańców i przedsiębiorców Podgórza oraz Zieleńca dotyczące opracowywanej koncepcji instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 

Spotkania odbędą się:

Dla Zieleńca: 23.01 – środa, godz. 17:00 – Urząd Miejski, Sala Posiedzień (II piętro)

Dla Podgórza: 24.01 – czwartek, godz. 17:30 – Urząd Miejski, Sala Posiedzień (II piętro)

W zebraniach weźmie udział projektant. Celem spotkań będzie konsultacja społeczna opracowanej przez biuro projektów BUDEX koncepcji pn. “Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zieleńcu, Gmina Duszniki-Zdrój”. Na spotkaniach przedstawiona zostanie miedzy innymi koncepcja tras z przebiegiem sieci, technologie pozyskania wody i odprowadzenia ścieków.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój