Do sprzedania atrakcyjna działka na Zieleńcu

Do sprzedania atrakcyjna działka na Zieleńcu

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza drugi przetarg (I-szy odbył się 16.08.18r.) ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 30/1 AM2 o pow. 2476 m2 w Dusznikach-Zdroju obręb Zieleniec. Nieruchomość oznaczona jest w studium „Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Duszniki Zdrój” symbolem UT – teren usług turystyki.  

Cena wywoławcza 490 000 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta w Dusznikach-Zdroju /sala nr 17/.

Szczegóły dostępne pod adresem: http://www.bip.um-dusznikizdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5904,idmp,5,r,r

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój