Agnieszka Fituch

Kierownik Referatu Techniczno-Inwestycyjnego

Pokój nr 15
Tel. 74 869 76 63
e-mail: gnr@duszniki.pl

Natalia Barańska

Inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego
Pokój nr 26
Tel. 74 869 76 88
e-mail: bzp@duszniki.pl

Barbara Rodak

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
Pokój nr 21
Tel. 74 869 76 69
e-mail: gks@duszniki.pl
Marek Szuba

Inspektor ds. inwestycji

Pokój nr 15
Tel. 74 869 76 63

Dorota Zuberska

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Pokój nr 26
Tel. 74 869 76 87
projekty@duszniki.pl

Agata Mikulewicz

Pomoc administracyjna

III piętro
Tel. 74 869 76 87
srodowisko@duszniki.pl

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój