Elżbieta Błasiak

Skarbnik Gminy
Pokój nr 24
Tel. 74 869 76 71
e-mail: skarbnik@duszniki.pl

Katarzyna Skowron

Kierownik Referatu Finansowego
Pokój nr 22
Tel. 74 869 76 75
e-mail: rf@duszniki.pl
Elżbieta Otremba

Inspektor ds. opłat i podatków

Pokój nr 25
Tel. 74 869 76 67
podatki@duszniki.pl

Bogumiła Olszewska

Podinspektor ds. finansowych

Pokój nr 25
Tel. 74 869 76 72
fin@duszniki.pl

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój