Zajęcia stałe

MOKiS realizując swoje zadania statutowe prowadzi popołudniowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Serdecznie zapraszamy:

w każdy poniedziałek i wtorek od godziny 16:00 na zajęcia teatralne prowadzone przez Panią Joannę Szewczyk
w każdy wtorek i piątek na próby Chóru Makrotumia pod dyrekcją Pani Pauliny Wołosz
w każdą środę od godziny 16:00 w MOKiS spotyka się Grupa Terenowa PTTK
w każdy czwartek od godziny 18:00 zajęcia fotograficzne prowadzi Pan Tomasz Szewczyk
w każdą sobotę od godziny 11:00 zapraszamy dzieci na zajęcia Fabryki Pomysłów – Kreatywne Zajęcia dla Małych i Dużych Artystów prowadzone przez panią Dorotę Nowakowską.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. W każdej chwili można dołączyć do grup bez konieczności wypełniania kart zgłoszeń.

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content