Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze – ruszył nabór

Ziemia Kłodzka Czyste Powietrze – ruszył nabór

Celem projektu pn. „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze …” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin ziemi kłodzkiej.

W projekcie „Ziemia Kłodzka – czyste powietrze…” grantobiorcami mogą być osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również wspólnoty mieszkaniowe (mieszkania, których właścicielami są osoby fizyczne), położone na terenie gmin: Duszniki-Zdrój, Kłodzko Miasto, Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna, Złoty Stok, Polanica-Zdrój.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.OSI – 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI. Schemat nr 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od godz. 08:00 dnia 3 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 dnia 3 listopada 2020r.

Alokacja dla Gminy Duszniki-Zdrój wynosi 499.320,42 zł.

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie Miasta Duszniki-Zdrój od 3 sierpnia 2020r. w każdy piątek od godz. 9:00 do godz. 14:30 tel. 74 869 76 60. Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie.

Pytania dotyczące naboru można również składać drogą e-mailową na adres projekty@duszniki.pl; srodowisko@uszniki.pl, zastepca@duszniki.pl lub korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie http://czystepowietrze.klodzka.pl/kontakt/. Odpowiedzi w powyższym zakresie udzielane będą również e-mailowo. Ponadto najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie internetowej http://czystepowietrze.klodzka.pl/pytania-i-odpowiedzi/.

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz inne istotne informacje dot. naboru publikowane będą na stronie internetowej www.czystepowietrze.klodzka.pl  stąd zaleca się potencjalnym Grantobiorcom, aby na bieżąco zapoznawali się z zamieszczanymi na niej informacjami.

Treść ogłoszenia o naborze: ogłoszenie – Duszniki-Zdrój

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content