Zmiana formy rekrutacji – Miejski Zespół Szkół

Zmiana formy rekrutacji – Miejski Zespół Szkół

Szanowni Rodzice !

Trwa rekrutacja do klas pierwszych oraz klasy czwartej sportowej Miejskiego Zespołu Szkół w Dusznikach-Zdroju na rok szkolny 2020/2021.

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem od dnia 23 marca br. zmieniamy tradycyjną /papierową/ formę przyjmowania wniosków na rekrutację elektroniczną. Prowadzimy także rekrutację do świetlicy szkolnej.

Prosimy o przysyłanie dokumentacji – wniosku rekrutacyjnego – na skrzynkę mailową szkoły – sekretariat@mzs.duszniki.pl w formie skanów lub fotografii dokumentów.

Przypominam, że wzór wniosku znajduje się pod adresem: https://www.mzs.duszniki.pl/start/images/rekrutacja/wniosek_o_przyjecie_do_szkoly.pdf, a wzór zgłoszenia do świetlicy szkolnej znajdą Państwo pod adresem: https://www.mzs.duszniki.pl/start/images/rekrutacja/karta%20zgoszenia%20dziecka%20do%20wietlicy.pdf

Rodzice kandydatów do klasy IV sportowej powinni złożyć deklarację przystąpienia do próby sprawnościowej w wybranej dyscyplinie (biathlon, piłka nożna, rolki)

https://www.mzs.duszniki.pl/start/images/rekrutacja/Prba%20sprawnociowa%202020r-%20deklaracja.pdf

Przypominam,  że rekrutacja trwa do 27 marca 2020 roku.

Renata Brodziak – dyrektor MZS

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content