Zostań e-aktywnym mieszkańcem Dusznik-Zdroju

Zostań e-aktywnym mieszkańcem Dusznik-Zdroju

Usługi cyfrowe są coraz częściej wykorzystywane w życiu codziennym. Praktycznie w każdej dziedzinie życia znajomość nowoczesnych technologii cyfrowych jest niezbędna. Dlatego bardzo ważny jest rozwój społeczności lokalnych w kierunku dostępu do nich. Aby umożliwić mieszkańcom Gminy Duszniki-Zdrój podniesienie swoich kompetencji cyfrowych, przystąpiliśmy do projektu „E-aktywni mieszkańcy Gminy Duszniki-Zdrój”.

Gmina Duszniki-Zdrój w partnerstwie z Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju uzyskała wsparcie w wysokości 84 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych: E-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego, na realizację szkoleń z zakresu podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców.

W ramach projektu, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników, zostaną przeprowadzone szkolenia, w 7 modułach tematycznych. Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać ze szkolenia dostosowane do swoich potrzeb. Do wyboru mamy następujące tematy:

  • Rodzic w internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Moje finanse i transakcje w sieci
  • Działam w sieciach społecznościowych
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Duszniki-Zdrój, w wieku od 25 . Każdy z uczestników może wziąć udział w kilku modułach szkoleniowych. Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godzin dla grup maksymalnie 12 osobowych. W ramach całego projektu zostanie przeszkolonych 150 osób.  W trakcie szkoleń uczestnicy poza dostępem do komputerów i internetu, otrzymają materiały szkoleniowe. Aby dobrze zweryfikować poziom wiedzy uczestników, każdy z nich przejdzie na początku krótki test umiejętności cyfrowych.

Poza warsztatami w dziecinie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach projektu zostały również zakupione komputery, które podczas szkoleń będą służyć uczestnikom, a po jego zakończeniu zostaną przekazane do Miejskiego Zespołu Szkół.

Opisy poszczególnych modułów znajdują się w załącznikach.

Swój udział w szkoleniu można zgłosić w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju, Rynek 6 w Biurze Projektu pokój nr 23 (II piętro), tel. (74) 869 76 87 lub poprzez wysłanie skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: projekty@duszniki.pl .

W celu zgłoszenia należy złożyć komplet dokumentów rekrutacyjnych:

Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym, do wyczerpania limitu 150 miejsc.

Wszystkie osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniach, powinny dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkoleń oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami.

Harmonogram najbliższych szkoleń:

  • 17-18.02.2020 r. godz. 8:00-14:00 i 14:00-20:00 (temat szkolenia do wyboru)
  • 24-25.02.2020 r. godz. 8:00-14:00 i 14:00-20:00 (temat szkolenia do wyboru)

Szkolenia odbędą się w Urzędzie Miasta w Dusznikach-Zdroju, w sali nr 17. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć w regulaminie (Kliknij tutaj). W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem Tel. 74 86 97 687 lub droga e-mailową : projekty@duszniki.pl

Inne pliki do pobrania:

Serdecznie zachęcamy do udziału w projekcie!

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój