Szukaj

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo,
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Pierwszy powszechny spis ludności GUS przeprowadził już w 1921 r. – od tego czasu spisy odbywają się raz na 10 lat. To najważniejsze badania realizowane przez statystykę publiczną nie tylko w Polsce, lecz także w Europie i na świecie.


Dane zebrane w spisach służą do opracowywania wielu strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin. Uczestnicząc w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, wpłyną Państwo bezpośrednio na rozwój społeczno-gospodarczy swojej gminy i poprawę warunków życia jej mieszkańców. Z wyników spisu będzie korzystać każdy z nas!


Udział w spisie jest obowiązkowy. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 poz. 1775, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą spis jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443, z późn. zm.).

Jak spełnić obowiązek spisowy? Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy po rozpoczęciu spisu, czyli od 1 kwietnia, wejść na stronę internetową GUS spis.gov.pl, zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy. Na stronie znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące logowania do formularza spisowego i zawartych w nim pytań.


Chociaż spis trwa 3 miesiące, najlepiej nie odkładać obowiązku spisowego do ostatniej chwili. Dzięki formularzowi internetowemu mogą Państwo spisać się w dogodnym miejscu i czasie.


Co zrobić w sytuacji braku dostępu do Internetu? Mogą Państwo spisać się w każdym urzędzie statystycznym, urzędzie wojewódzkim lub urzędzie miasta i gminy, gdzie przygotowano specjalne miejsca spisowe, albo przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.
Jeżeli nie spiszą się Państwo samodzielnie, skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy (telefonicznie lub bezpośrednio), aby przeprowadzić spis. Nie można odmówić udzielenia mu informacji. Dzięki profesjonalnemu przygotowaniu pracownika statystyki publicznej spis będzie przebiegać szybko i sprawnie.


Zapewniamy, że przekazane przez Państwa dane są prawnie chronione, a każdy pracownik statystyki publicznej ślubuje przestrzeganie tajemnicy statystycznej.
Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 zamieszczane są na stronie internetowej spis.gov.pl.

dr Dominik Rozkrut
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content