Szukaj

Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego-społecznego obszaru  LGD, z uwzględnieniem działań  innowacyjnych i  proekologicznych poprzez wdrożenie lokalnej strategii rozwoju 2016-2023  współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywany wynik operacji: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 81 szt.

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój realizuje operację pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w obrębie Zieleniec w Dusznikach-Zdroju”

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content