Kontakt

Urząd Miejski otwarty jest na wszelkie uwagi oraz sugestie ze strony mieszkańców. Zachęcamy do składania ich telefonicznie lub mailowo za pomocą danych podanych poniżej. Gwarantujemy, że sprawa zostanie przekazana do odpowiedniej osoby lub instytucji.

Już wkrótce zostanie uruchomiony specjalny formularz do składania uwag, sugestii oraz petycji, które bezpośrednio będą trafiały do odpowiednich osób lub instytucji.

Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju

ul. Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój

Tel. 74 869 76 60

Fax. 74 866 90 25

E-mail: bp@duszniki.pl

Administracja strony

Biuro Promocji Miasta

Tel. 74 869 76 85

E-mail: promocja@duszniki.pl

Numery telefonów

Miejski Zespół Szkół 74 866 93 68
Dusznicki Zakład Komunalny 74 862 76 20
Ośrodek Pomocy Społecznej 74 866 91 33
Miejski Ośrodek Kultury i Sportu 74 866 94 38
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 74 865 75 23
Posterunek Policji w Dusznikach-Zdroju 74 866 93 88
Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku 74 647 33 33
Szpital w Polanicy-Zdroju 74 862 11 00
Szpital w Kłodzku 74 865 12 00
Informacja turystyczna 74 866 94 13

Telefon: (74) 866-92-10, (74) 869-76-60
Fax: (74) 866-90-25
Urząd Miejski w Dusznikach-Zdroju
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Skip to content