Szukaj

Zadanie „Cmentarz Żołnierzy Pruskich i Austriackich w Dusznikach-Zdroju z 1866 r. – upamiętnienie żołnierzy – Etap II”

Gmina Miejska Duszniki-Zdrój informuje, że zgodnie zawartą umową nr 05787/22/DDK ze Skarbem Państwa  reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała  środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa, w kwocie: 72 000  zł (słownie:  siedemdziesiąt dwa tysiące 0/100)  z rozdziału 92105, paragraf 2020 na realizację zadania pn „ Cmentarz Żołnierzy Pruskich i Austriackich w Dusznikach-Zdroju z 1866 r. – upamiętnienie żołnierzy – Etap II”

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content